Search

עקבו אחרינו

ראשון – חמישי 9:00 – 18:00

תנאי השימוש

1. ברוכים הבאים לאתר מרפאות ד״ר איל עטיאס המופעל ע״י  חברת ״אי וו מדיקל בע״מ״

תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש שלכם באתר האינטרנט www.ozon-clinics.com ("האתר") ושירותים קשורים ("השירותים"), המסופקים על ידי מרפאות ד״ר איל עטיאס ו/או אי וו מדיקל בע"מ ו/או חברות בנות שלה, חברות השולטות בה או הקשורות אליה ("החברה", "אנו"). אנא קראו תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") לפני שאתם מתחילים. תנאי שימוש אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים הניגשים לאתר ("המשתמשים" או "אתם"). על ידי גישה לאתר אתם מסכימים להיות כפופים לתנאי השימוש ולתנאים אחרים המשולבים במסמך זה על ידי איזכור, לרבות ללא הגבלה מדיניות הפרטיות שלנו, כפי שיתוקנו מעת לעת. אם אינכם מסכימים לתנאי שימוש אלה אל תגשו לאתר.

2. שימוש באתר

אתם רשאים להשתמש באתר לשימושכם הפרטי בלבד על מנת לצפות במוצרים המוצגים למכירה באתר ("המוצרים").

אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להפסיק להציע מוצרים או לשנות את שמות, מחירים, גדלים, מרכיבים, אריזות, תנאי מסירה או מאפיינים אחרים של המוצרים המוצעים למכירה באתר. אולם, המחיר, תנאי המכר והמסירה והמאפיינים של המוצר, במועד ביצוע ההזמנה שלכם באתר וכפי שסוכמו בסיכום הרכישה (כהגדרתו להלן) יחולו על הרכישה שלכם ולא יושפעו משינויים כאמור שנעשו לאחר שביצעתם את ההזמנה.

3. אי הסתמכות על האתר

כלל המוצרים המוצגים באתר מאושרים על ידי משרד הבריאות הישראלי. יחד עם זאת, הם לא נסקרו ו/או אושרו על ידי מנהל המזון והתרופות של ארצות הברית ו/או סוכנות רשמית אחרת ואינם מאושרים ו/או רשומים כמוצר רפואי המתאים לטיפול במחלה, למעט במדינת ישראל (אלא אם צוין אחרת).

תוכן האתר מסופק כמידע כללי בלבד. הוא אינו מיועד לשמש ייעוץ שעליכם להסתמך עליו. האתר אינו מספק ייעוץ לענין ישימות או יעילות המוצרים. כל מידע המסופק באתר במישרין או בעקיפין אינו מהווה יעוץ רפואי ועליכם להיוועץ באנשי מקצוע מתחום הרפואה ו/או אנשי מקצוע אחרים לענין השימוש במוצרים.

4. ביצוע הזמנה באתר

לאחר ביצוע ההזמנה באתר וקבלת אישור על תשלום, תקבלו הודעת אישור בדואר אלקטרוני,  המאשרת את הזמנתכם ומסכמת את פרטי הרכישה ("סיכום רכישה").  

5. מדיניות ביטול

לאחר ביצוע ההזמנה, אתם זכאים לבטל את העסקה בכפוף לחוקי הגנת הצרכן החלים על העסקה שלכם, ולפי תנאיהם.

על אף האמור לעיל, אם אינכם מרוצים מהמוצר שקיבלתם מאיתנו, אנו נאפשר לכם להחזיר את המוצר בתוך 30 ימים ממועד קבלת המוצר, ולקבל החזר מלא (בניקוי עלויות המשלוח). 

6. מסירה

הפריטים שרכשתם ישלחו אליכם לפי תנאי המשלוח של העסקאות הרלוונטיות. אנו נשתמש בשירותי משלוח של חברות שילוח צדדי ג' ("שותפי המשלוח") לצורך מסירת ההזמנה. שירותי המשלוח המסופקים על ידי שותפי המשלוח יהיו בשטחי מדינת ישראל בלבד ולפי תנאי שותפי המשלוח כאמור. אתם מסכימים שאנו נספק לשותפי המשלוח את המידע הנחוץ לביצוע המשלוח.

בכל מקרה אנו מתחייבים כי זמן האספקה לא יעלה על חמישה ימי עסקים

7. קישורים לאתרי צדדי ג'

האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים המופעלים על ידי צדדי ג' ("אתרי צדדי ג'"). קישור כאמור או איזכורים כאמור מסופקים לנוחותכם בלבד ואנו לא סוקרים, מאשרים, מנטרים, מספקים חסות, מספקים אחריות, או נותנים כל מצגים ביחס לאתרים או צדדי ג' אלה. אתם מסכימים שהשימוש שלכם באתרי צדדי ג' הוא על אחריותכם.

השירותים ישמשו ביחד עם מוצרים אחרים ו/או שירותים אחרים ו/או יהיו מקושרים למי מאלה ("שירותי צדדי ג'"). השימוש בשירותי צדדי ג' יכול להיות כפוף לתשלום סכומים מסוימים, קבלת תנאים נוספים ו/או השגת חשבונות משתמש. אתם תהיו אחראים לתשלום תשלומים כאמור, קבלת תנאים נוספים כאמור והשגת חשבונות משתמש כאמור כנדרש.

אנו לא אחראים לשימוש שלכם בשירותי צדדי ג' או לגישה שלכם לאתרי צדדי ג'.

אתם מבינים שעל ידי שימוש בשירותי צדדי ג' או באתרי צדדי ג' אתם עלולים להיחשף לתוכן הנחשב פוגעני ותוכן כאמור יזוהה או לא יזוהה ככולל שפה בוטה, ושתוצאות חיפוש או הקלדת URL מסוים יכולים ליצור אוטומטית וללא כוונה קישורים או אזכורים לחומר פוגעני.

8. קניין רוחני שלנו

האתר וכל המידע והחומרים המופיעים באתר או הקשורים לאתר לרבות, ללא הגבלה קוד מחשב, שמות מתחם, טקסט, תכן, דמויות, תמונות, וידאו או אודיו (להלן ביחד "החומרים המוגנים") וכל סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, תכן, שיטות וסודות מסחריים ("זכויות קניין רוחני") הם רכוש החברה ומרשיה. החומרים המוגנים וזכויות הקניין הרוחני הם לשימושכם האישי הלא מסחרי הסביר בלבד בזמן השימוש באתר בלבד ("שימוש מותר").

אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לשדר, להפיץ, להציג, לבצע, לפרסם, לשנות, להשתמש ליצירת יצירות נגזרות או להשתמש בכל צורה בחומרים המוגנים למעט לשימוש המותר ללא אישור בכתב ומראש מהחברה.

9. שימוש אסור

בנוסף לכל הגבלה אחרת ואיסור אחר בתנאי שימוש אלה, במפורש או במשתמע, אסור לכם להשתמש באתר:

  1. לכל מטרה בלתי חוקית לפי כל דין;
  2. לביצוע מעשה הונאה, להפצת וירוסים, נוזקה או קוד תכנה מזיק דומה אחר;
  3. לצורך קידום פרסומת ללא הזמנה או למשלוח ספאם.
  4. לדימוי תקשורות מאיתנו או משירות אחר או מישות אחרת על מנת לאסוף מידע מזהה, הרשאות אימות או מידע אחר ("פישינג");
  5. לשבש בכל אופן אחר את תפעול האתר, החברה או עסק או אתר של כל ישות אחרת.
  6. להשיג גישה בלתי מורשית למחשבים, נתונים, מערכות, חשבונות או רשתות או להשתמש בכל אחד מאלה.
  7. לעקוף ססמאות או שיטות אימות משתמש.

10. העדר אחריות

עד למידה המירבית המותרת בכל דין, החברה ומרשיה אינם מספקים, ומסירים בזאת מעצמם, כל אחריות, מפורשת או משתמעת הנובעת מכל דין או אחרת, לענין האתר או התאמתו למטרה המיועדת שלכם, לרבות ללא הגבלה אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי הפרה. לחברה לא תהיה כל חבות מכל סוג שהוא בגין שימוש או אי יכולת להשתמש באתר או במוצרים או בשירותים הקשורים לכל אחד מאלה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אינה מספקת אחריות: (1) שהשימוש שלכם באתר יהיה ללא הפרעה או חופשי מבאגים, טעויות, וירוסים או פגמים אחרים; (2) נגד הפרעה להנאתכם מהאתר; (3) שהאתר יעמוד בדרישותיכם; (4) שהאתר יפעל ביחד עם כל אתר, התקן או יישום אחר או יתאים לשימוש עם כל אחד מאלה; (5) שטעויות באתר יתוקנו; (6) שהאתר יהיה זמין לשימוש נמשך או להתקנים מסוימים; ו/או (7) שתוכן ו/או חומרים באתר מדויקים, שלמים, מהימנים או עדכניים.

דינים ותחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה של אחריות משתמעת או הגבלת אחריות כאמור או הגבלה על זכויות סטטוטוריות רלוונטיות של צרכן, כך שיתכן שחלק או כל ההחרגות וההגבלות המפורטות לעיל לא יחולו עליכם.

11. הגבלת חבות

עד למידה המירבית המותרת בכל דין, בשום מקרה החברה, דירקטורים, עובדים או סוכנים של החברה או מרשי החברה לא יחובו בגין נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אקראי, מיוחד, לדוגמה או עונשי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא, מתוקף תובענה לפי חוזה, בנזיקין (לרבות ללא הגבלה רשלנות) או אחרת, הנובע או בקשר עם השימוש או אי יכולת להשתמש באתר, בחומרים המופיעים בו או הנגישים באמצעות האתר, לרבות ללא הגבלה נזק שנגרם או כתוצאה מהסתמכות משתמש על מידע שהושג באמצעות האתר או שהוא תוצאה של טעות, השמטה, הפרעה או מחיקה של קבצים או נתונים, שגיאות, פגמים, וירוסים, עיכובים בתפעול או בשידור או כל כשל בביצוע, בין אם המבוסס על חוזה, בנזיקין (לרבות רשלנות), אחריות קפידה או לפי תאוריה אחרת, אפילו ידעה החברה על אפשרות נזק כאמור.

מחוזות שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלת חבות בגין מוות, פגיעה אישית, מצג שווא במרמה או מעשים מכוונים או רשלניים מסוימים או הפרה של חיקוקים ספציפיים או הגבלה של נזק אקראי או תוצאתי, כך שיתכן הגבלות החבות המפורטות לעיל, כולן או מקצתן, לא יחולו עליכם.

12. דין חל; סמכות השיפוט

תנאי שימוש אלה נשלטים ויפורשו לפי חוקי מדינת ישראל (אלא אם כן נדרש אחרת בכל דין, תקנה ו/או דירקטיבה החלים במדינת המוצא שלכם). אתם מסכימים שכל סכסוך, תביעה, תובענה או הליך הנובעים מהאתר או הנוגעים לאתר או הקשורים לאתר או לתנאי שימוש אלה יוגשו אך ורק לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט בתל אביב, ישראל.

13. שינוי אתר ותנאי שימוש

אנו שומרים את הזכות, לפי שיקול דעתנו, לתקן, להסיר או לסיים את האתר ו/או את השירותים, כולם או מקצתם, וכל חלק, תכונה או היבט של כל אחד מאלה בכל עת.

אנו שומרים את הזכות, לפי שיקול דעתנו, לעדכן או לשנות את תנאי השימוש בכל עת. כל שינוי יכנס לתוקף מיד עם פרסום העדכונים באתר. אתם יכולים לסקור את גרסת תנאי השימוש העדכנית ביותר. המשך השימוש שלכם באתר לאחר פרסום שינויים בתנאי השימוש מהווה הסכמה לשינויים כאמור. אם אינכם מסכימים לתנאים המתוקנים עליכם לחדול להשתמש באתר.

14. יצירת קשר

ניתן לפנות לחברה בכל ענין או שאלה שיש לכם בקשר עם האתר, המוצרים, האספקה ומדיניות הביטול שלנו באמצעי התקשורת המופיעים מטה:

טלפון: 972-2-3750650

כתובת מייל: office@ew-med.com

כתובת דואר למשלוחים: התעשייה 4, א.ת. הרטוב א', מועצה אזורית מטה יהודה, ישראל (מיקוד 9980101)

Call Now Button